دانلود سریال Supernatural 2005

دانلود سریال Supernatural 2005
  • English Excerpt
خلاصه داستان

دو برادر به دنبال پدر گمشده شان هستند، مردی که آنها را بزرگ کرده و به آن دو آموزش داده که چگونه در مقابل نیروهای ماورای طبیعی بجنگند...

Two brothers follow their father's footsteps as "hunters" fighting evil supernatural beings of many kinds including monsters, demons, and gods that roam the earth.

اضافه شدن قسمت جدید اپیزود ویژه فصل 15 به نام The Long Road Home 30 آبان 1399
اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 20 از فصل 15 30 آبان 1399
دانلود
زیرنویس
کالکشن
مقالات و اخبار
تریلر
نقل قول
لینک‌های 

دانلود سریال Supernatural 2005

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 610 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 705 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 284 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 367 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 302 MB

انکودر: PaHe

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 590 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 679 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 275 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 358 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 583 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 671 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 271 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 348 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 606 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 692 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 362 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 596 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 685 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 277 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 587 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 685 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 278 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 355 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 592 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 689 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 278 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 358 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 598 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 696 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 281 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 361 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 601 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 693 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 368 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 597 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 695 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 362 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 601 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 698 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 281 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 362 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 599 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 697 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 286 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 602 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 692 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 281 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 365 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: PaHe

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 599 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 667 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 361 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 15

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 465 MB

انکودر: PSA

فصل: 15

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 20

کیفیت: WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 662 MB

انکودر: 30nama

فصل: 15

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 200 MB

انکودر: PSA

فصل: 15

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 20

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 355 MB

انکودر: 30nama

فصل: 15

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 20

کیفیت: HDTV 480p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

IMDb 9.5 HDTV دانلود فیلم Behind the Scenes of Supernatural: A Fan’s Perspective 2014Behind the Scenes of Supernatural: A Fan's Perspective 2014
خلاصه داستان:

پشت صحنه سریال ماورا طبیعه .


دین: باز هم پلیس‌ها.
سم: اونا دارن وظیفه‌شونو انجام میدن.
دین: نه، اونا دارن کار ما رو انجام میدن با این تفاوت که قراره گند بزنن بهش.


دین: ما فقط یکم راجع به خیلی چیزها می‌دونیم و همین باعث میشه خطرناک باشیم.


دین: من قراره تو این بیمارستان بمیرم، درحالیکه هیچکدوم از پرستارهاش سکسی نیستن.


سم: دین، تو مثل یه موش آزمایشگاهی هستی که به جای دکمه‌ی غذا، دکمه‌ی لذت رو فشار میدی و اونقدر این کار رو ادامه میدی تا از کار بیوفته.


جنگ (سوار آخر الزمان) : تو میتونی منو مقصر بدونی، ولی صادقانه بگم؛ انسان ها برای کشتن همدیگه دلیل نمیخوان!

« War / Titus Welliver »

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

yasharb13 پروفایل 6 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

لعنتی اصلا دلم نمیاد قسمت آخر رو ببینم آخه چرا تو تمام شدی من با این سریال بزرگ شدم

نمایش دیدگاه
ZahedanBoy1995 پروفایل 6 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

بهترین سریالی که دیدم
واقعا غیرممکنه هیچ سریالی بتونه جاشو بگیره

نمایش دیدگاه
shahriar پروفایل 5 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

من از ۲۰۰۸ یعنی ۱۹ سالگی دیدم اینو تا الان که سنه خره خانو دارم که خجالت میکشم پیشه دوستان بگم سوپرنچرالو می ببینم ولی خوب این فصلو هنوز دلم نیومده ۱۰ قسمته آخرو ببینم😕آدم دلش تنگ میشه واسه بعضی شخصیتا مثه والتر تو فرینج سا جان تو پرسون اف اینترست ولی هیچ کدوم به اندازه دین وینچستر باحال نبودن، درسته خیلی خوب بازی نمیکردن مخصوصن سم ولی خوب عادت که میکنی مثه اعضای خانوادت میشن

نمایش دیدگاه
Big_Boy پروفایل 5 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

دلم برا کروالی تنگ شده شخصیت جذاب ،

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 6 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

منم همینجور کاش نویسنده ها داستانش رو بد نمیکردن چون کاراکترش همیشه باحاله داستان قتل سارا بلیک برا کروالی خوب نبود بازم کروالی خیلی باحاله و کمکشون کرد منم خیلی دوسش دارم 🙂

نمایش دیدگاه
mahdiarian پروفایل 3 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

چه پایان فوق‌العاده‌ای!
سریالی که تموم شدنش سال‌ها کابوسم بود،‌ طوری تمومش کردن که واقعا بهتر از این نمی‌شد!

نمایش دیدگاه
mr.elian پروفایل 2 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

دمشون گرم ، سریال فوق العاده ای بود

نمایش دیدگاه
Kgm-am پروفایل 2 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

پایان پانزده سال فراز و نشیب برادران وینچستر که تا ابد در ذهن و خاطرات طرفداران این سریال باقی خواهند ماند…
پایان خوبی داشت و شاید اگر من نویسنده بودم پایان دیگه ای برای این سریال رقم می زدم
پایانی که توش دین و سم به همراه جان و مری ، کستیل ، بابی، رووینا، کوین ، جودی، چارلی، آیلین، دانا و بقیه دوستاشون چه زنده و چه مرده تو این 15 فصل… تو پناهگاه رفتن دشمن بزرگشون رو جشن میگیرن و به آسایش نسبی رسیدن. هدیه ای که جک بهشون داده…
پایانی شبیه به پایان سریال لاست

نمایش دیدگاه
rbsbjfilm پروفایل 1 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

فصل 15 بعضی انکودا 20 قسمته بعضیاش 21
کسی میدونه چه به چیه؟
قسمت اخر 20 ام میشه؟

نمایش دیدگاه
metalbrother پروفایل 30 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

و تمام. اینهمه سال خاطرات بد و خوب، به پایان رسید. الان هنوز قسمت آخر رو ندیدم. امیدوارم که خوب باشه. اگر هم نباشه کاری نمیشه کرد. سریال با همه کمی و کاستی هاش، لحظات خوب خیلی زیادی داشت که توی خاطر آدم میموند. نمیدونم سریالی مثل این پیدا میکنم که پیگیرش باشم یا نه! درسته فوق العاده نبود، ولی من خیلی دوسش داشتم و دوست نداشتم تموم بشه. اولین قسمت رو 13 ساله بودم که دیدم، الان 25 سالمه. بلاخره هرچیزی یه موقعی تموم میشه دیگه نه؟

نمایش دیدگاه
exelsion پروفایل 30 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

پایان شجاعانه ای داشت.
در کل یک سریال اومانیستی هست که فقط ارزش یکبار دیدن رو داره.

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 30 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

به نظرم ارزشش بالاتره و بیننده رو خسته نمیکنه قسمت اخرش هم اره واقعا شجاعانه و قوی بود فرق داشت با گیم اف ترونز قوی تر کار شده بود

نمایش دیدگاه
amirabbas110 پروفایل 27 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

اپیزود 19 آخرین اپیزود سریال بود و داستان رو تموم کرد هرچند کم هیاهوتر از اونچه انتظار داشتم ولی بازم زیبا بود و ماجراهای دین و سم وینچستر رسما تموم شد. اپیزود بیستم هم طبق روال اپیزودی هست که بازیگران و عوامل یک سریال بعد از پایان اون میان درباره تجربیات و احساسات شون درباره سریال و کاراکتر ها صحبت میکنن و به نوعی خداحافظی میکنن.

نمایش دیدگاه
Ardj75 پروفایل 30 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

نه عزیز اصلا هم اینطور نیست و قسمت 20 کاملا ادامه داستان بود.

نمایش دیدگاه
amirabbas110 پروفایل 30 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

حق با شماست دوست عزیز. اپیزود بیست یه قسمت ویژه از آب در آمد که تایم اش دو برابر یه اپیزود معمولیه. سازنده ها اپیزود نوزده و پایان اپیزود نوزده رو طوری به تصویر کشیدن که همه فکر میکردند قسمت آخره.

نمایش دیدگاه
Kasrashoeibi پروفایل 26 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

الان فصل ۱۵ اپیزود ۱۹ مگه‌اخرش نبود؟ چرا زده قسمت بعد ۲۶ ابان؟

نمایش دیدگاه
nima9999blue پروفایل 26 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

نه یه اپیزود دیگه هم داره که قسمت آخرشه چون فصل ۱۵ ۲۰ قسمتیه.

نمایش دیدگاه
Sevda1997 پروفایل 23 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

من انتظار داشتم این قسمت 19 آخریش باشه

نمایش دیدگاه
nima9999blue پروفایل 23 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

چطور مگه ؟؟؟؟

نمایش دیدگاه
volant پروفایل 19 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

سلام. من تا حالا این مجموعه رو ندیدم. با توجه به طولانی بودن هر سیزن و تعداد بالای سیزن هایی که تا حالا رلیز شده آیا هر سیزن به سیزن دیگه وابسته هست؟ باید از اول دید این سریال رو که فهمیدش؟

نمایش دیدگاه
Sinner-Prophet پروفایل 24 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

سریال خوبیه شاهکار نیست ولی خوبه و من باهاش بزرگ شدم و جای خاصی تو قلبم داره بالا پایین هم از نظر کیفیتی زیاد داره بعضی از فصلاش ضعیف تر بوده و بعضی از فصلاش واقعا پرفکت فقط شما باید اینو در نظر بگیرید که فصل یکم این سریال 15 سال پیش پخش شده و اصلا نمیشه با سریالای الان به خصوص از نظر بصری مقایسش کرد پس اینم در نظر بگیرید
به سلیقتون هم مربوطه اگه از این ژانر خوشتون میاد پس اصلا از دستش ندید

نمایش دیدگاه
nima9999blue پروفایل 20 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

آره باید از اول ببینی ولی مطمئن باش عاشقش میشی

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 20 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

سلام بله سیزن هاش به هم مرتبط هست ولی سریال خیلی زیباییه حتما ببینید از دستش ندید من ادم سریال بینی نیستم ولی از بچگی این سریال رو دنبالش بودم مانندش تا به حال ندیدم ارتباط انسان رو به خدا خیلی نزدیک میکنه زندگیم عوض شد خیلی جاهاش هم گریه ام گرفت مورد خاصی که راجب این سریال هست نسبت یه سایر سریال ها اینه که هرفصلیش با توجه به اینکه به هم مربوطن تنوع داره و و هر قسمتیش متنوع هست بیننده رو خسته نمیکنه 🙂

نمایش دیدگاه
sikaha پروفایل 3 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

متاسفانه سریال توی این چند قسمتی که بعد از کرونا اومده اصلا حال و هوای فصل آخر رو نداره! فقط اپیزودهای به اصطلاح filler داشته تا حالا و خیلی کم داستان اصلی (و نهایی!) رو پیش برده. خدا کنه که پایانش رو خراب نکنن.

نمایش دیدگاه
ehsanioo پروفایل 26 مهر 1399 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

چه دردناک وقتی جک مرد

نمایش دیدگاه
Sevda1997 پروفایل 13 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

بعید میدونم بمیره. این سریال به هپی اندینگ میخوره. 15ساله داره پخش میشه خیلی عذاب و اینا داشته فکر کنم اخرش خوب باشه

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 25 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

این سریال فوق الاعاده اس تمامش طبق روایات انجیل و حواریون عیسی مسیح نوشته شده و این مکاتیب زنده شده توسط کاگردانان این سریال
کسانی که نمیدانند بدانند
همه کس نمیتونن درکش کنن به دلیل اینکه روایات رو نخوندن و مطاله ای در این زمینه ندارند
اتقاقا همه کس هم این سریال رو دوس ندارند به دلیل اینکه مطلب اصلی سریال براشون قابل درک نیست
من از سال ۱۳۸۵ قسمت هایی از این سریال رو دیده بودم و خیلی دنبالش بودم متاسفانه کیفیت خوبش نبود الان با کیفیت خوب دانلودش کردم و فصلاش رو دارم تمام میکنم
زندکیم رو عوض کرد
اکر کسی واقعا درکش کنه و مطالعات لازم در زمینه مقدسات داشته باشه درس های زیادی از این سریال یاد میگیره
من اصلا سریال دوس ندارم ولی تنها سریالیه که معنی و مفهوم خیلی چیزارو در زندگی به انسان نشون میده که از خواب بلند بشه و تلاش کنه برا زندگیش

نمایش دیدگاه
poorya پروفایل 2 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

یعنی الان خدا میاد با خواهرش میجنگه ، خواهرش نزدیکه که خدارو بکشه ، اخر سرم باهم دیگه خوش و خرم میرن دنبال کارشون تو انجیل اومده؟!! 🙂
یا اینکه فرشته های مقرب الهی مثلا از لوکی، خدای یونان باستان درس گرفتن. یا لوایاتان ها و دنیاشون و…. از انجیبله؟
میشه همین روایت هارو بگی کجا خوندی؟آخه من نخوندم دوس دارم برم مطالعه کنم.همه داستانو نمی خواد، همینایی که گفتمو بگو کجا خوندی.ممنونم

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 5 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

لینک نقد و بررسی این سریال این هست http://shahin27.blogfa.com/post/71

انجیل رو اگر خونده باشین متوجه میشین که در فصل ۷ هم مبارزه با leviathans این موجودات دریایی در انجیل توضیح داده شده و Lilith هم همسر شیطان هست اونم در روایات و کتاب های مقدس نوشته شده این سریال به خوبی تمام این موارد رو زنده کرده

نمایش دیدگاه
nima9999blue پروفایل 3 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

تنها سریالیه که دوس ندارم تموم بشه.این سریال عشقه…..

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 2 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

متأسفانه آخر تمام شد ولی خاطراتش همیشه در ذهن هممون میمونه سریال فوق العاده ای بود

نمایش دیدگاه
TheWiseMen پروفایل 30 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

نقد سریال استراتژیک مافوق طبیعی (Supernatural) توسط استاد حسن عباسی در فرهنگسرای ارسباران

ایجاد تصویر استراتژیک از مناسبات عالم که می تواند باور انسان را منحرف کند و یا خط دهی خاصی به آن داشته باشد نظیر جستجوی خدا در کسوت طبیعی ، ملموس کردن غیب و …. نگاهی است که دارای تاریخ گسترده ای در سینما می باشد. سریال SUPER NATURAL مدعی این مسئله است که هر آنچه در عالم ماورا و بیرون از طبیعت وجود دارد را می‌توان در روی زمین تعینی کرده و با مناسبات مادی آن را سنجید.سریالی اومانیستی که در ۴ حوزه خدا، فرشتگان، شیاطین و بشر نهایتاً بشر را فائق بر آن سه حوزه دیگر معرفی می کند. از سال ۲۰۰۵ تا کنون، ۵ فصل این سریال در ۱۰۴ قسمت پخش شده است، فصل بعدی آن نیز در حال ساخت، و پخش آن از اواخر سال ۲۰۱۰ می باشد. تا کنون ۱۳ نفر آن را کارگردانی کرده اند.

بستر تعلیق عبارت است از: امپریسیسم (اصالت حس و تجربه)

خط تعلیق اصلی: امانیسم (اصالت بشر)

مؤلفه های استراتژیک سریال:

۱- القاء اصالت حس (و در نتیجه نفی غیب).

۲- القاء آرماگدونیسم و نبرد نهایی.

۳- القاء آپوکالیپسیسم و پایان جهان.

۴- القاء استیصال خدا، خستگی خدا و ملائک.

۵- غیب هراسی، خدا هراسی و ملائکه هراسی در ژانر وحشت.

۶- القاء مرگ خدا و تقسیم ارثیه دنیا میان بشر و شیاطین و فرشتگان.

۷- القاء امانیسم و اصالت بشر در نسبت با خدا و فرشتگان.

۸- القاء تفوق و هژمونی شیاطان.

۹- القاء نئوپاگانیسم و کفرکیشی نوین، با کنار زدن خدا و فرشتگان، و جایگزینی بشر.

۱۰- القاء مافوق طبیعی بودن بشری که روبروی موجودات مافوق طبیعی می ایستد.

۱۱- القاء توان اغواگری در قدرت نرم شیطان.

نمایش دیدگاه
melina_3777 پروفایل 18 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

از اینجا تا خود دوران ماقبل ادیان پرانتز :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

نمایش دیدگاه
ehsanika پروفایل 11 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

پس اینطور :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

نمایش دیدگاه
Big_Boy پروفایل 15 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

قسمت شیاطین و فرشتگانش عالی توضیح داده ولی خدا را درست توضیح نداده چون توضیح منطقی براش وجود نداره

نمایش دیدگاه
generalhd پروفایل 5 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

:‌))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

نمایش دیدگاه
m_m_sh98 پروفایل 20 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

دوستان این سریال ارزش نگاه کردن داره؟
ممنون میشم راهنمایی کنید

نمایش دیدگاه
MadiAzul پروفایل 27 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

اگه به ژانر ترسناک و معمایی علاقه داری بدون شک ارزش نگاه کردن داره….

نمایش دیدگاه
Amirhosseinjjj پروفایل 6 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

ببخشید میتونم بپرسم این سریال چقدر ترسناکه؟؟ چون فیلم ترسناک رو نمیتونم نگاه کنم اما از این فیلم خیلی تعریف شنیدم و دوست دارم نگاه کنم

نمایش دیدگاه
Nafiseh_amz پروفایل 6 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

من خودم خییلییی ترسوام و اصلا نمیتونم فیلم ترسناک ببینم ولی این سریال جوریه ک حتی باعث شد کمتر بترسم
توی فصل اول اینجور بودم که احساس نا امنی میکردم چون همیشه یه چیزی از پشت سر ادما میاد ولی برسی فصل دو دیگه عادی میشه

نمایش دیدگاه