دانلود سریال The Big Bang Theory 2007 (تئوری بیگ بنگ) به‌همراه تماشای آنلاین

دانلود سریال The Big Bang Theory 2007 (تئوری بیگ بنگ) با تماشای آنلاین
پخش آنلاین
  • English Excerpt
خلاصه داستان

«لئونارد» و «شلدون» دو دانشجوی نخبه فیزیک، اما بسیار ضعیف در روابط اجتماعی هستند که با هم زندگی می کنند. ماجرا از جایی شروع می شود که دختری بنام «پنی» همسایه ی آن‌ها می شود، و به آن ها نشان می دهد که چقدر درمورد نحوه ی زندگی در خارج از آزمایشگاه کم می دانند...

A woman who moves into an apartment across the hall from two brilliant but socially awkward physicists shows them how little they know about life outside of the laboratory.

رفع مشکل فصل 11 با کیفیت x265 10bit 1080p BluRay RCVR جایگزین نسخه Rovers گردید 11 خرداد 1399
اضافه شدن انکود اختصاصی سی نما فصل 12 اضافه شد 20 فروردین 1399
دانلود
زیرنویس
کالکشن
مقالات و اخبار
تریلر
نقل قول
لینک‌های 

دانلود سریال تئوری بیگ بنگ ۲۰۰۷

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 309 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 246 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 167 MB

انکودر: Joy

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 138 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 175 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 171 MB

انکودر: PaHe

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 310 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 246 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 165 MB

انکودر: Joy

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 139 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 304 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: Joy

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 136 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 173 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 309 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 248 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 164 MB

انکودر: Joy

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 175 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 308 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 247 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 163 MB

انکودر: Joy

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 137 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 174 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 307 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 248 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 215 MB

انکودر: Joy

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 137 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 174 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 243 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 211 MB

انکودر: Joy

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 134 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 295 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 238 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 215 MB

انکودر: Joy

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 132 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 167 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 288 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 229 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 154 MB

انکودر: Joy

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 129 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 164 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 291 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 231 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 290 MB

انکودر: Joy

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 303 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 165 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 165 MB

انکودر: PaHe

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 698 MB

انکودر: RCVR

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 238 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 207 MB

انکودر: Joy

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 313 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 134 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 171 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 312 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 192 MB

انکودر: Joy

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 312 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 133 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 169 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 157 MB

انکودر: PaHe

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

IMDb 7.4 BluRay S12E24 دانلود سریال Young Sheldon 2017 (شلدون جوان) با تماشای آنلاینYoung Sheldon 2017
خلاصه داستان:

زندگی کودکی نابغه به نام شلدون که بعدها در سریال بیگ بنگ تئوری حضور پیدا میکند…


شلدون: دوستها مثل دستمال توالت می‌مونن. خوبه که چند تا اضافی زیر سینک داشته باشی!


لئونارد: بچه‌مون قراره باهوش و خوشگل بشه.

شلدون: لطفا به توهّمات اشاره نکن!

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

AlirezaA2ara پروفایل 2 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

پیشنهاد میکنم final table read این سریال رو تو یوتیوب ببینید .
من که هر وقت دیدم گریه کردم 🙂

نمایش دیدگاه
Nalsa021 پروفایل 25 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

سریال عاالی بود خیلی دوسش داشتم، از آفیس آمریکایی بهتر بود ولی به گرد پای فرندز نمیرسید
در پایان فرندز و آفیس گریه کردم ولی پایان این اصن با احساساتم بازی نکرد😁

نمایش دیدگاه
fhsh89 پروفایل 2 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

تمام فصل ها و قسمت ها عالی بودند. واقعا فصل دوازده رو برای اینکه دیرتر تموم شه حدود 2 ماه طول دادم که آخرش هم طاقت نیاوردم نبینم. هرچند خیلی ناراحتم که از دنیای این دویتان جدا شدم. دلم میخواد میشد من هم فیزیک رو ادامه میدادم

نمایش دیدگاه
Retto پروفایل 2 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

بدک نیست . تا فصل ۶ ،۷ جزو بهتریناس ، ولی فصل ۸ تا ۱۱ افت شدیدی میکنه . البته دوازده فصل خوبی بود. ارزش یکبار دیدنو داره

نمایش دیدگاه
pardis_ka پروفایل 30 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

از بهترین سیتکام هایی بود که دیدم وخیلی خندیدم باهاش. شخصیت شلدون فوق الهاده جذاب و بانمک بود برام
پایان بندی هم عالی *_*
اگه دنبال سریال کمدی میگردین به هیچ عنوان از دستش ندین 🙂

نمایش دیدگاه
alinri79 پروفایل 25 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

از بهترین سریال‌هایی که دیدم و به نظرم بهترین پایان ممکن رو داشت.

نمایش دیدگاه
mohammad_zagholi پروفایل 6 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

واقعا نتونستم باهاش بخندم.

نمایش دیدگاه
Moradi1366 پروفایل 1 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

بنظر من بهترین سریال کمدی است که من عاشقش شدم نمیدونم شاید واسه اینکه شخصیتهاش شبیه خودم است کلا من زیاد از فرندز خوشم نیومد اما فوق العاده عاشق این سریال شدم

نمایش دیدگاه
Imalirezatalebi پروفایل 14 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

سلام دوستان بهترین انکود برای ارشیو و نگهداری سریال بیگ بنگ چی هست اگه میشه بگید ممنون

نمایش دیدگاه
alinri79 پروفایل 15 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

من انکود 30nama رو دانلود کردم راضیم

نمایش دیدگاه
anoosh_danilof پروفایل 3 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

عالیه عالی. بینظیره. حاله ادم خوب میشه . به نظرم اگه با زیرنویس فارسی میخوایید ببیند نبینید بهتره چون اصلا خنده دار در نمیاد ترجمه اش. ولی اگه انگلیستون خوبه حتما حتما حتما ببینید قش میکنید از خنده . فرندز و من پنج بار تا حالا دیدم و یکی از سریال های خیلی خوبه ولی اینو خیلی بیشتر دوست داشتم . شلدن عالیه

نمایش دیدگاه
M_hiro_7 پروفایل 27 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

من خیلی شنیده بودم که سریال خوبی نیست و فلان و الان چند فصل دیدم و مشخصه که نظراتشون تعصبی بوده شاید نسبت به فرندز ضعیف تر باشه ولی سریال خوبیه میخندونتون

نمایش دیدگاه
Jalal_MS پروفایل 16 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

دوستانی که هنوز این سریال رو ندیدن و قصد دارن که ببینند
فقط بگم که وقتتون رو با این سریال مسخره حروم نکنید
خیلی خیلی سریال های سیتکامی بهتری هست که میتونین ببینین
پیشنهاد من :
friends و himym

نمایش دیدگاه
yas78mhjr پروفایل 2 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

ینی سریالی نیست که من نظرات رو بخونم و شما زیرش ننوشته باشی چرته :l شما چرا خودت کارگردانی یه سریالو دست نمیگیری ما هم یاد بگیریم سریال خوب چیه !

نمایش دیدگاه
Jalal_MS پروفایل 2 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

خخخخخخ
خب میدونی من یه چندتا سریال تاپ تو ذهنم هست
همش بقیه رو با همونا مقایسه میکنم ، برای همین هی میگم این چرته ، اون چرته
ولی خب همه ی سریالا مخاطب خودشونو دارن و فقط من نظرم رو گفتم

نمایش دیدگاه
alinri79 پروفایل 15 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

اینکه یکی از این خوشش بیاد سلیقه ایه؛ به جای اینطور حرف زدن می‌تونستی بگی: (من از این سریال خوشم نیومده اگه کس دیگه ای هم خوشش نیومد می‌تونه اینایی رو که من خوشم اومده ببینه!)

نمایش دیدگاه
Jalal_MS پروفایل 15 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

اره من یکم تند رفتم ولی تمام اون حرفا نظرم بود و نه یه نکته قطعی
باز هم میگم به نظر من این سریال چرته
حالا یکی میخواد قبول کنه نظرمو ، یکی نمیخواد قبول کنه

نمایش دیدگاه
EXtremist پروفایل 15 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

سریال : کمدی موقعیت – پارودی – ارجاع ( بیشترش هم مباحث فرهنگی و سینما و کمیک بوکی و علم و فناوری )
اصلا و ابدا دنبال شوخی های چیپ کلامی نباشید
مخاطب این سریال گیک ها و نرد های تنها و دل شکسته است نه امثال قهرمانان ورزشی مدرسه و دانشگاه و افرادی که همیشه در مرکز دایره توجه هستند و با معیار های ظاهری الگو ها و کلیشه های محیط هایی مثل ایسنتاگرام هستند.
کسایی که همیشه در حاشیه اند و دیده نمیشن….
یا بخاطر کار هایی که میکنند
یا به خاطر ظاهر و شخصیتشون
بگذریم…
به هر حال
بیشتر کسایی که با شرلوک کامبربچ ارتباط برقرار میکنند با شلدون سریال هم همین رابطه رو دارند لذا شما هم اگه شخصیت نچسب و نابغه و کمیک شرلوک رو دوست داشتید از این هم احتمالا خوشتون میاد.

نمایش دیدگاه
Zaahraavklf پروفایل 9 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

آقااا این همه دعوا واسه چیه!!! ببینین لذت ببرین. من فرندز رو خیلی دوس دارم ولی واقعا از دیدن بیگ بنگ هم لذت میبرم..هرکمدی دوس دارین ببینین.چه فرقی میکنه بنظرتون کدوم بهتره آخه!! مسابقه که نیس .یکی دیگه ساخته یکی دیگه پولشو گرفته دعواش مال ماست.
MODERN FAMILY و MOM و HIMYM و COMMUNITY و OFFICE و EPISODES و SUNNY IN PHILADELPHIA به همشون نظری انداختم بعضی رو ادامه دادم بعضی رو نه….مگه مهمه!!!

نمایش دیدگاه
Mehrasakm پروفایل 4 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

من آرزو به دل موندم تو کامنت سکشن هر سیتکامی که میرم یسری متوهم که تنها سریالی که تو زندگیشون دیدن فرندز بوده نیان اظهار فضل کنن…اتفاقن همین سیتکام هم به اندازه فرندز آبدوخیاریه، با خیال راحت ببینین!

نمایش دیدگاه
REZA0000007 پروفایل 26 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

ببینید دوستان؛
این سریال صرف نظر از اینکه چقدر شبیه فرندز هست یا نه یک سیتکام خوب و جا افتاده هست که اتفاقن بازیگرا خیلی خوب و واقعی بازی میکنن و متن و متد کمدی متفاوتی رو انتخاب کردن برای شوخیهاشون شاید پایه شوخی ها مثل فرندز باشه ولی از خیلی جهات دیگه متفاوت عمل کرده. ببینید مثلا سریال hymim این فاکتور ها رو نداشت و ما شاهد ضعفهای زیادی درش بودیم . این نشون میده سی بی اس متوجه این مسئله شد و با ساختن و پرداختن به بیگ بنگ عملا مشکلات hymim رو کاور کرد و باگ های اون رو در سیتکام جدیدترش گرفت.
من میبینم که بعضی از دوستان اشاره میکنن با دیدن یک قسمت یا مشاهده پوستر و کاور سریال بیخیالش میشن و سریال رو در کامنتا میکوبن. عزیزان توجه کنن که همین موضوع حتی در مورد کمدی بزرگی مثل فرندز هم وجود داشت و قسمتای اول گیرایی بالایی نداشت و به مرور بهتر شد…
جدای این مسئله ک سلایق افراد متفاوت هست و قابل احترام اما این سریال به مرور بهتر و شخصیتاش جا افتاده تر و پخته تر میشن و ما با زود قضاوت کردن صرفن لذت دیدن یک مجموعه بسیار سرگرم کننده رو از خودمون دریغ کردیم.

نمایش دیدگاه
alinri79 پروفایل 15 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

من خودم اصلا از پوستر فرندز خوشم نیومد 6 ماه هم روی سیستمم دانلودش کرده بودم ولی اصلا فولدرشو باز نکردم بعد که شروع کردم به دیدنش توی 30 روز تموم کردم 10 فصل رو. برای همین سریال هم اینطور شدم.
به نظرم خیلی از اینایی که میگن مسخرست یا چرته یا بعضی جاها صدای خنده‌ی تماشاچی ها بدون دلیل میاد یا بلا بلا بلا اصلا شوخی‌های فیلم رو نمی‌گیرن

نمایش دیدگاه
cinnaa پروفایل 24 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

خیلی دوستش داشتم و خیلی بیشتر از فرندز منو خندوند

نمایش دیدگاه
abolfazl_fathi پروفایل 17 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

واقعا این سریال فوق العاده اس مخصوصا شلدون که با شخصیت سردش خیلی بامزس

نمایش دیدگاه
abbyinjast پروفایل 17 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

من فقط 1 قسمت دیدم و سریعا شیفت دلیت کردم کلا کرکتر جیم پارسونز یه جوریه فک میکنه بامزس ولی همش صدای خنده مردمه رو تیکه هاش قیافش به درد رد ششدن مردم عادی از جلوی دوربین میخوره اصلا استایل این یارو ک رو پوسترم هست اینجا باعث شدد فورا پاکش کنم
کاراکترای فرندز کجا این معمولیای اماتور کجا

نمایش دیدگاه
MatinLM10 پروفایل 17 تیر 1399 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

مشکل شما اینه که نمیتونید از همه چیز لذت ببرید و از بعضی چیز ها بت میسازید،من اول فرندز رو دیدم بعد بیگ بنگ جفتشونم دوست دارم اما فرندز از فصل هفت(بعد از ازدواج مونیکا)واقعا کسل کننده میشه و حتی پایان شیرینی هم نداشت چون شخصیت جویی آخرش تنها شد.بیگ بنگ هم با فصل های اولش حال نکردم اما رفته رفته داستان جذاب میشه و کارکتر ها از لحاظ اخلاقی و شخصیتی پیشرفت میکنن و پایان شیرینش هم که بماند.پیشنهاد میگم برای یه مدت هم که شده فرندز رو فراموش کنی و با دقت ۱۲ فصل رو بدون تعصب دنبال کنی،اونوقت میبینی که همین شخصیت هایی که بهشون میگی آماتور تو قلبت جا باز میکنن.

نمایش دیدگاه
Aliliverpoolfan پروفایل 18 تیر 1399 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

اسپویل

این بحث که فرندز بهتر یا بیگ بنگ کاملا سلیقه ای هستش . ولی خودم به شخصه فرندز رو خیلی بیشتر دوست دارم .اتفاقا برای من فرندز قبل از اینکه ببینمش ؛به شدت منفور بود و نمی خواستم ببینمش یعنی اصلا برای خودم ازش بت نساختم ولی هنوز هم برام بهترینه بین کمدی ها .
در مورد اینکه گفتین فصل هفت به بعد کسل کننده میشه ولی بر عکس برای من اصلا کسل کننده نبود خیلی با فصلای آخر خندیدم . و پایان فرندز هم به نظر خوب بود. چندلر و مونیکا بچه دار شدن و راس و ریچل به هم رسیدن (هر چند روابط این دو تا اصلا برای من جالب نبود) ولی با جویی موافقم واقعا چی میشد جویی هم یه زن میگرفت آخرش 🙂
ولی باز هم میگم موضوع سلیقه ایه و سلایق هم به شدت متفاوت هستش . شما هم که اگه بیشتر از بیگ بنگ لذت بردید ،نوش جونتون

نمایش دیدگاه
Hamidshamsi پروفایل 12 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

دوستان جویی هم به پایان خوب خودش میرسه در اسپین افی که واسش ساختن بعد پایان داستان سریال فرندز جویی به لس آنجلس میره و اونجا به یه دختر آشنا میشه ، سریالش دو فصله به پای فرندز نمیرسه اما داستان زندگی جویی رو هم جمع میکنن و جالبه حتما ببینید.

نمایش دیدگاه
Jalal_MS پروفایل 5 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

من تقریبا 6 تا سیتکام دیدم
و قطعا میگم این مزخرف ترینشون بود
یعنی یه جاهایی یارو داره راه میره ، میبینی صدای خنده میاد
کلا چرته ، وقتتون رو با این حروم نکنین

نمایش دیدگاه